Noteikumi

Turpmāk izklāstīti ADVENTICA parka vispārīgie noteikumi. Dažās aktivitātēs piemēroti papildu drošības un uzvedības noteikumi. Apmeklētāji ar tiem tiek iepazīstināti un instruēti, kad ierodas parkā.

Piekļuve ADVENTICA parkam

Apmeklētāji var iekļūt ADVENTICA parkā, iegādājoties biļeti un saņemot speciālu rokassprādzi.

Speciāli noteikumi dažādām vecuma grupām

Bērni, jaunāki par 6 gadiem, ieskaitot, var apmeklēt izklaides vietas tikai pieaugušā pavadībā. Bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem, ieskaitot, jābūt pieaugušā pavadībā, lai ienāktu parkā, taču bērnus var atstāt parkā bez pieaugušā uzraudzības, ja viņu pavadošais pieaugušais paraksta rakstisku atļauju. Bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem var ierasties un uzturēties parkā vieni paši, bet viņiem jāuzrāda viņu vecāku (audžuvecāku) parakstīts Atbildības uzņemšanās dokuments.

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem drīkst apmeklēt ADVENTICA parku tikai tādu pieaugušo pavadībā, kuri spēj pienācīgi un profesionāli parūpēties par viņiem.

Apmeklētāju atbildība

Iegādājoties biļeti, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazīstināts ar izklaides parka ADVENTICA noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu. Atbildība par jaunākajiem apmeklētājiem jāuzņemas viņu vecākiem (audžuvecākiem).

Bērnu uzraudzīšana

Izklaides parkā ADVENTICA netiek sniegti bērnu uzraudzīšanas pakalpojumi. Vecākiem vai audžuvecākiem ir jārūpējas par viņu jaunāko bērnu uzraudzīšanu un drošību.

Ģērbšanās etiķete apmeklētājiem

APMEKLĒTĀJA APĢĒRBS

ADVENTICA parkā nav atļauts uzturēties un spēlēties apavos vai basām kājām. Mēs iesakām valkāt zeķītes ar gumijas pretslīdes zolīti. Šādas, spēlēm piemērotas zeķītes, iespējams iegādāties izklaides parkā ADVENTICA. Apģērbu un apavus var atstāt garderobē. 

Mēs iesakām izvēlēties ērtu apģērbu: sporta apģērbu, apģērbu, kurā viegli kustēties. Izmantojot batutu, pareizi un būtiski ir nosegt ķermeni, cik vien iespējams, valkājot krekliņu ar garām piedurknēm un garās sporta bikses.

Apmeklētāju veselības stāvoklis

Ja ir kādi ar veselību saistīti jautājumi, traucējumi, traumas vai citi stāvokļi, lūdzam jūs saprātīgi apsvērt jūsu spējas spēlēties parkā.

Negadījumi

Savainojumu vai negadījumu gadījumā lūdzam nekavējoties informēt izklaides parka personālu. Ārkārtas situācijās lūdzam nekavējoties zvanīt 112.

Aizliegumi

Stingri aizliegts apmeklēt parku esot narkotiku, alkohola vai citu vielu ietekmē.

Nevienā izklaides vietā nav pieļaujama pārtika un dzērieni. Ēdināšanai atvēlēta speciāla zona.

Aizliegti jebkādi asi vai plīstoši priekšmeti.

Jebkuras trešās personas var sniegt savus pakalpojumus tikai ar ADVENTICA parka vadītāja rakstisku piekrišanu.

Parka noteikumu neievērošana

Ja apmeklētājs, nepienācīgi uzvedoties, pastāvīgi neievēros noteikumus, ignorēs brīdinājumus vai izraisīs nelabvēlīgus apstākļus citu apmeklētāju drošai izklaidei parkā, ADVENTICA personālam ir tiesības lūgt noteikumu pārkāpējam pamest izklaides zonu, bez tiesībām atgriezties tajā. Šādā gadījumā neizmantotais laiks netiks kompensēts un nauda netiks atmaksāta.

ADVENTICA personāls

ADVENTICA personāls atbild par aprīkojumu, rūpējas par vispārēju kārtību un apmeklētāju instruēšanu. Ja jums nepieciešama jebkāda viņu palīdzība, nekavējoties vērsieties pie darbiniekiem, kuri valkā speciālus ADVENTICA krekliņus.

Filmēšana un fotografēšana

Sabiedrisku pasākumu laikā jūs var filmēt vai fotografēt. Ja jūs tam nepiekrītat un pamanāt, ka tiekat filmēts vai fotografēts, jums ir tiesības lūgt nepublicēt šādu materiālu.

Izklaides zonā apmeklētājiem ir atļauts filmēt un fotografēt pasākumus un pašu zonu TIKAI nekomerciālos nolūkos un, izvairoties ietvert kadrā atpazīstamas personas, ja vien viņas nav tam devušas piekrišanu.

Videonovērošana

Personu un mantu drošības dēļ ADVENTICA parka izklaides zonā nepārtraukti tiek veikta videonovērošana. Ieraksti tiek saglabāti ne ilgāk kā 90 dienas. Lūdzam vairāk noskaidrot par videonovērošanu, rakstot uz e-pastu [email protected]

Atmaksāšanas politika

Nauda par iegādātām precēm un / vai pakalpojumiem netiek atmaksāta. Tomēr, katru gadījumu izskatot atsevišķi, mēs varam piedāvāt citas preces un / vai pakalpojumus apmaiņā pret summu, kas samaksāta par iegādātajām precēm un / vai pakalpojumiem.

Bieži uzdoti jautājumi par dzimšanas dienu svinībām un to noteikumiem

Svinības vienā no mūsu dzimšanas dienu svinību telpām? Lūdzam iepazīties ar dzimšanas dienu svinību noteikumiem un izlasīt dzimšanas dienu svinību telpas noteikumus un bieži uzdotus jautājumus.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Pierakstīties
VissIrSpēle Visa / Mastercard